Impariamo l'italianocampanya per l'eradicació del catanyol

 

A - B - C - D - E - F - G

H - I - J - L - M - N - O

P - Q - R - S - T - U - V - X

 

Lèxic recent del diccionari acadèmic

Bibliografia consultada

Afegiu entrades en aquest recull

DCVB

 

— B —

baixar / abaixar

És un estrangerisme l’ús de baixar en comptes de abaixar, amb el significat de "fer que una cosa baixi": Si fa massa sol abaixa la persiana (no pas *baixa la persiana). El supermercat ha abaixat els preus (no pas *ha baixat els preus).

balanç

Aquest mot no és apropiat si parlem de morts o ferits; en aquest cas, cal fer servir resultat o bé expressions com ara a resultes de, arran de...: El resultat de l’atemptat és de quatre ferits. De resultes de l’accident, hi ha agut un ferit. Arran de l’atracament, tres persones van prendre mal.

balança -> *balança del poder

Equilibri de poder, igualtat de forces.

barracó

Castellanisme admès per l’IEC. Barraca, edifici prefabricat i provisional.

base -> * en base a

Basant-se en, d’acord amb, segons…

* benevolent

Benèvol, benvolent.

bestial

Molt gran, extraordinari, immens, fenomenal, formidable, magnífic, excel·lent, enorme, desmesurat: L’any 2000 va fer una nevada enorme (no pas *una nevada bestial).

bicoca

Admès per l’IEC. Ganga, moma, bona oportunitat, ocasió, bona ocasió, sort: L’ordinador, comprat a aquest preu, és una oportunitat.

* bírria

Desastre, nyap, esguerro, fracàs, bunyol, merda: Aquesta pel·lícula espanyola és un nyap (no pas *una bírria).

bona -> * fer-la bona

Fer-la blava, fer-la grossa, fer-la com un cove.

bona -> * lliurar-se d'una bona

Deslliurar-se'n d'una de bona.

* bocata

Entrepà, sandvitx.

* bombejar

Els líquids es bomben, no es *bombegen.

* bronca

Reny, escridassada, reprensió, pet de crits, esbroncada, esbronc: El mestre em va fúmer un pet de crits.

bulto -> * fer bulto


Fer bot: Fa més bot la càrrega que el camió (no pas *fa més bulto...)

buscar

Castellanisme històric que no ha de substituir el mot català cercar.

* bulo

Badomies, mentida, invenció, romanç, història, faula: Això és una invenció. Eren faules que fien circular a través d’Internet.

* bursàtil

Borsari: La fallida borsària de 1929 (no pas *la fallida bursàtil)

Pujar


cat1714@racocatala.com