Impariamo l'italianocampanya per l'eradicació del catanyol

 

A - B - C - D - E - F - G

H - I - J - L - M - N - O

P - Q - R - S - T - U - V - X

 

Lèxic recent del diccionari acadèmic

Bibliografia consultada

Afegiu entrades en aquest recull

DCVB

 

— C —

* cabreig

Emprenyament, empixonament, empipament: Agafar un emprenyament.

* cabrejar

Tocar els collons, empipar, emprenyar, empixonar, enutjar, fastiguejar, molestar, irritar, empixonar.

calaix -> * de calaix

Obvi, clar com l’aigua: La conclusió és òbvia (no pas *de calaix).

* calambre

Enrampada, pessigada, enrampament, rampa.

* calambre -> * donar calambre

Enrampar, pessigar: Aquest cable enrampa (no pas *dóna calambre). No toquis aquest llum, que pessiga.

calç -> *una de calç i una altra d’arena

Una de freda i una de calenta.

* calderilla

Diners engrunats, moneda menuda, xavalla.

* calentar

Escalfar

* capullo

Ximple, beneit, torracollons, cap de cony, empipador, carregós, badoc, fava, borinot, imbècil.

cara

És un castellanisme amb el significat de barra, penques, atreviment.

* caradura

Barrut, penques.

* caricaturitzar

Caricaturar.

* carinyo

Afecte, amor, amoreta, estimació.

* carinyós carinyosa carinyosament

Afectuós, amorós, manyac, afectuosament.

* carinyosament

Afectuosament, festosament.

* carpinteria metàl·lica

Bastiments d’alumini.

carregar -> * carregar amb

Carregar, endossar, encarranquinar-se: Sempre carreguem les culpes nosaltres (no pas *Sempre carreguem amb les culpes nosaltres). Sempre m’endossa les feines més ingrates (no pas *Sempre em carrega amb les feines més ingrates). En casar-se s’ha hagut d’encarranquinar de la família de la dona (no pas *ha hagut de carregar amb la família de la dona)..

* catxassa

Calma, lentitud, parsimònia, flegma, apatia,ronseria: Parlen amb molta calma.
* Tenir catxassa: anar a poc a poc, ésser de temperament calmós.

* catar

Degustar, tastar, fer el tastet.

caure -> * caure al terra

Les coses quan cauen, cauen a terra, no pas *cauen al terra.

caure -> * caure la nit

Fer-se de nit, fer-se nit.

caure -> * caure (o sentar) malament

Un vestit, un adorn no pas *cau malament ni *senta malament. La construcció correcta és: no escau.

caure -> * caure's

El verb caure no és pronominal: El petit ha caigut de la cadira, no pas *s'ha caigut de la cadira.

celebrar

Celebrem la Diada de l’Onze de Setembre o un aniversari i fem o té lloc una sessió de Junta de Govern o un ple (perquè no acostumem a anar-hi de festa).

cessar

No continuar. El gerent ha cessat en el càrrec. Quan volem dir fer plegar d’un càrrec, hem de dir destituir o fer cessar: el president ha destituït el director de l’Escola.

citar

És incorrecte amb el significat "parlar d’algú". Aleshores, hem de fer servir al·ludir, anomenar, esmentar: En aquell discurs, va esmentar dues vegades el president. L’ha anomenada tres vegades en poca estona. Ha esmentat tres obres d’Ausiàs Marc, però no n’ha citat cap vers.

clarificar

Treure les substàncies que enterboleixen un líquid, però no es pot fer servir en sentit figurat perquè ja tenim el verb aclarir: Aclarir un tema.

* colindant

Adjacent, contigu, que confronta o afronta: Camps confrontants.

* colindar

Afrontar, confinar: La casa afronta amb el riu. Els nostres camps confinen. La platja confina amb una pineda.

* col·lisionar
Col·lidir, topar, xocar, aürtar, encontrar-se.

colpista

Castellanisme admès per l’IEC. El podem substituir per insurgent, revolucionari, conspirador, facciós, sediciós, revoltat, conjurat.

complimentar

Fer compliments: l’alcalde va complimentar les regidores. Quan presentem una sol·licitud en un registre hem de dir: emplenar, omplir o formalitzar. Ahir, l’associació de veïns va formalitzar la denúncia en el Registre de l’ajuntament.

compondre / composar

Formar un tot reunint diversos elements o parts: compondre un poema, una sonata, un article a la impremta; la comissió la componen sis diputats. No s’ha de confondre amb composar: imposar arbitràriament una cosa a algú (li han composat una multa) o captenir-se amb algú.

compte -> * donar-se compte

Adonar-se, remarcar.

* Comunitat Valenciana

Nom espanyol del País Valencià.

conclau

Mot admès al GDLC. Conclave: El conclave és la reunió de cardenals per a elegir un nou Sant Pare.

contactar

Mot admès recentment al DIEC. Farem servir expressions equivalents com establir contacte o comunicació, entrar en contacte, visitar, entrevistar-se, telefonar.

constància -> tenir constància

Té molta constància per als estudis. Però és incorrecte dir *no tinc constància que hàgim enviat la carta. Direm: em consta, tinc la certesa, he comprovat.

contemplar

Sinònim de mirar. Per tant, no és correcte quan es diu: *la llei contempla aquest supòsit. Hem de dir: preveure, incloure, examinar, considerar, jutjar, etc.

* contexte


Context. El plural és contextos.

* correage

Corretjam.

córrer -> * córrer a càrrec

És una expressió incorrecta. Cal usar verbs com ara ésser, fer-se o tenir i de vegades cal canviar l’ordre de la frase: La direcció de la pel·lícula és a càrrec de Woody Allen. L’entitat es fa càrrec de les despeses. L’ajuntament tindrà càrrec de l’organització del recital. També és corrent la construcció anar a càrrec.

cosa -> * en un altre ordre de coses

D’altra banda, altrament, endemés.

creuar -> * creuar la cara

Posar els cinc dits a la cara, plantar els cinc dits a la cara, estampar els cinc dits a la cara (d'algú).

cua -> * portar cua

Tenir conseqüències, deixar cua: Aquest afer deixarà cua (no pas *portarà cua).

cuejar

Cuejar només vol dir "remenar la cua". És un castellanisme atorgar-li el significat de caldejar: Van prendre una decisió quan la cosa encara caldejava (no pas *encara cuejava). L'afer del jove xativí detingut per parlar sa llengua en sa terra caldeja...

cuidar

Castellanisme admès pel DIEC. D’acord amb el context el substituirem per tenir cura de, ocupar-se de, prestar atenció a, curar, vigilar: Curar un escriptor el seu estil. Curar una nafra. Cura poc de tu. No em vull curar més de res. Cura’t dels teus afers.

* cutre

Gasiu, inculte, de poca categoria, avar, mesquí, miserable.

 

Pujar


cat1714@racocatala.com