Impariamo l'italianocampanya per l'eradicació del catanyol

 

A - B - C - D - E - F - G

H - I - J - L - M - N - O

P - Q - R - S - T - U - V - X

 

Lèxic recent del diccionari acadèmic

Bibliografia consultada

Afegiu entrades en aquest recull

DCVB

 

— D —

 

* decepcionar

Decebre. decaure, desagradar, desencantar, desenganyar, desil·lusionar, no agradar, defraudar. Madrid no em va agradar. Estic decebut.

declarar

No s’ha d’abusar d’aquest verb en la introducció de les citacions textuals. En són sinònims, d’acord amb el context, assegurar, assenyalar, dir, explicar, expressar, indicar, manifestar, observar, reconèixer, revelar.

degut deguda -> * degut a

És un castellanisme en sentit causal. Hem de dir: a causa de, per culpa de, per raó de… A causa d’una avaria, el barri antic es va quedar sense llum. No hi va assistir per raó de l’edat.

de -> * de + infinitiu

És incorrecte l’ús de la preposició de + infinitiu per a expressar una condició; amb aquest valor cal fer servir la conjunció si i un verb conjugat: Si continua el mal temps, suspendran l’acte, en lloc de *De continuar el mal temps, suspendran l’acte.

* deixadesa

Feblesa, flaquesa, fluixedat, defalliment.

* demés

Altre, altra: Porta’m els altres llibres (no pas *els demés llibres).

* denodadament

Intrèpidament, abrivadament, amb coratge, valentament, amb moral, amb fermesa: Lluitar amb coratge per la independència nacional de Catalunya.

* denodat

Intrèpid, agosarat, abrivat, brau.

* denostar

Injuriar, infamar, insultar, omplir d’improperis, aporrinar, invectivar.

* deparar

Oferir, jugar, fer: Tots dos equips van jugar un gran partir (no pas *van deparar un gran partit).

depenent / dependent

Depenent és el gerundi del verb dependre, invariable: la signatura del conveni continua depenent de l’acord dels sindicats. No ho confonguem amb l’adjectiu dependent, que s’usa sovint substantivat: el dependent de la botiga. Departaments dependents de Serveis Personals. Personal dependent de l’ajuntament.

* derrumbar derrumbar-se

Esfondrar; enfonsar, enderrocar: Esfondrar un edifici.
Abatre.
Estimbar; esbalçar, espenyar, despenyar.
Esfondrar-se; enfonsar-se.
Ensulsiar-se; ensulsir-se; ensorrar-se; esllavissar-se: La paret s'ha ensulsiat.

* desaire

Desatenció, rebuf, miquel, desfavor.

* desangelat

Fluix, sense gràcia, sense força, pansit, poc reeixit, musti, lànguid: La pel·lícula és una adaptació una mica fluixa de la novel·la.

* descabellat

Desgavellat, absurd: Una idea absurda (no pas *una idea descabellada).

* descampat

Camp ras, camp obert, despoblat.

* descomposar

1. Descompondre, desfigurar, alterar la cara: Descompondre un polinomi. Tenia la cara desfigurada per la por.
2. Desgavellar, desordenar, desorientar, desorganitzar: El Mandril va jugar molt desgavellat a la segona part.

descuidar

Castellanisme admès pel DIEC amb el significat de "no tenir cura". Podem fer servir els mots catalans: no tenir cura de, desatendre, descurar, negligir: Descurar l’estil. Cada dia negligeix més els fills. Havia negligit molt la salut.

* desempenyar

Estrangerisme que substituirem per exercir, amb el significat de "acomplir un càrrec o una feina". Segons el context, també podem usar ocupar, fer feines (o tasques) de, desenvolupar feines (o tasques) de...: Va exercir l’ofici durant molts anys. Ha ocupat el càrrec amb autoritat. Ha fet feines de documentalista a la televisió.

* desfase

Desfasament.

* despotricar (= * dir pestes)

Malparlar, dir fàstics, dir penjaments: Malparla de tothom.

després -> * després de que


Després que, en acabat de.

* desquitar-se

Rescabalar-se, resquitar-se, revéncer, revenjar-se, tornar-s’hi: M’has guanyat, però em revenjaré (no pas *em desquitaré).

* destornillar

Descollar, descargolar.

* desvari


Desvariejament, deliri: Ho va fer en ple deliri passional.

desvelar / desvetllar

Desvetllar significa "treure la son". Per substituir el castellà desvelar amb el significat de "descobrir, revelar (alguna cosa amagada)" podem fer servir dissipar, aclarir: Aclarir un dubte, un malentès.

dimitir

Renunciar un càrrec. És un verb transitiu que introdueix complement directe sense la preposició de: el cap de premsa ha dimitit el càrrec. Ha dimitit el càrrec de secretari. I en sentit absolut: el president ha dimitit.

* dineral, pastón

Dinerada, morterada, gran quantitat de diners.

dintre -> * dintre de poc

Adés, aviat, abans de gaire, d’ací a poc temps: Adés ho acabarem. Aviat vindrà. Abans de gaire tot canviarà.

* disfrutar

Fruir, gaudir, xalar: Frueix d’unes bones vacances. Ell sí, que gaudeix de la vida. Escoltàvem bocabadats gaudint una visió de camps i ocellades. Una contrada que gaudeix d’un bon clima. Com te la xales, tu, ara que ets sol!

donar -> * donar-se compte

Adonar-se'n, remarcar.

donar -> * donat que

Atès que, atenent que, considerant que, havent esguard que: Atès que no hi podia assistir el president, la conferència ha estat ajornada.

donar -> * donar un petó

Fer un petó.

dormir -> *dormir-se

Començar a dormir és adormir-se: No em puc adormir fins a la matinada, no pas *No em puc dormir fins a la matinada. Insensibilitzar o anestesiar un membre és adormir: Abans d'operar-lo el van adormir, no pas *el van dormir.

dormir -> *quedar-se dormit

Estar adormit, dormir.

Pujar


cat1714@racocatala.com