Impariamo l'italianocampanya per l'eradicació del catanyol

 

A - B - C - D - E - F - G

H - I - J - L - M - N - O

P - Q - R - S - T - U - V - X

 

Lèxic recent del diccionari acadèmic

Bibliografia consultada

Afegiu entrades en aquest recull

DCVB

 

— E —

 

* embaucar

Engalipar, entabanar, ensibornar, ensarronar.

* embrague

Embragament, embragatge.

* embutxar

Embotir (carn picada). Engolir, deglutir, papar.

empalagós empalagosa

Agafatós, apegalós, confitat, embafador.

empanada -> * empanada mental

Garbuix, embolic.

* empanadilla

Cresta (empanada petita). Crespell, pastisset (de cabell d’àngel).

* empapar

1. Amarar, xopar: La pluja li ha amarat la roba.
2. Absorbir; embeure; beure. L’esponja absorbeix l’aigua.
3. Amarar; xopar; sucar: Amarar un cotó en alcohol.
4. Estar xop (no pas *estar empapat)
5. Gravar en el pensament: Has de gravar-te en el pensament aquesta lliçó (no pas *empapar-te aquesta lliçó).

* empaste

Obturació: L’obturació d’un queixal.

* empenyar-se

Entestar-se a, entossudir-se a, obstinar-se a, insistir a.

emplaçar

És sinònim de situar. No és correcte en frases com: *la Comissió de Govern emplaça el senyor X perquè comparegui… Hem de fer servir citar.

* empotrar

Encastar: Un forn encastat. Un armari de paret.

* encandilar / encandilat

Enlluernar, esbalair, fascinar, encegar, atiar: Restar enlluernat (no pas *estar encandilat)

encapritxar-se

En són sinònims: encaterinar-se i enamoriscar-se.

* encarinyar

Enamorar. Afeccionar-se; entusiarmar-se.
Encaterinar-se; posar afecte; tenir mirada; estar-ne molt.

endegar

Endreçar, encarrilar, donar a alguna cosa una direcció adequada… Endegar l’empresa. No és correcte en el sentit de començar o engegar. Hem de dir: estan organitzant la propera campanya electoral.

* enganxina

Adhesiu. *Pegatina i *enganxina no són mots correctes.

* engatussar

Albardar, embetumar, encerar, engalipar, engallinar, ensibornar, entabanar, guarnir: T’has deixat ben guarnir.

* engorro

Destorb, nosa, embaràs, emfarfec, entrebanc.

* engorrós

Enutjós, dificultós, molest, embarassós, enfadós, que fa nosa.

* enriure’s

La forma pronominal del verb riure és riure’s, no pas *enriure’s.

* enterar-se

1. Assabentar-se; ennovar-se; acientar-se: Assabentar-se de les notícies.
2. Adonar-se: Si se n’adona s’enfadarà (no pas *si se n’entera...)
3. No papar-ne ni una (no pas *no enterar-se de res)
4. Em segueixes? (no pas *te n’enteres?)

entorpir

Castellanisme admès per l’IEC. Entrebancar, destorbar, encallar, fer nosa, dificultar, enterbolir: El fred dificulta el moviment dels dits. La brolla entrebancava la marxa. La calor enterboleix la ment.

* entranyar
Comportar, implicar: Això comportarà un desastre.

entrega

Castellanisme admès per l’IEC. Lliurament, remesa, tramesa.

entregar

Castellanisme admès per l’IEC. Lliurar, trametre, fer a mans, enviar, donar, repartir, adreçar, portar.

entrenar

Amb el significat de "preparar-se físicament per a una prova esportiva" és pronominal. S’ha de dir: Els jugadors s’entrenen a la tarda (no pas *els jugadors entrenen per la tarda)

* escabullir-se

Esmunyir-se, escapolir-se.

escamar

Escamar és "treballar fer escames". De "treure les escames" se’n diu escatar.
En sentit figurar cal fer servir escamnar: Estar escamnat (no pas *estar escamat). El que ha fet m’escamna molt.

* escaparatista

Agençaaparadors, aparadorista.

* escarbar

Furgar, gratar.

* escaquejar


1.
Fugir de la feina, escapolir-se, esquitllar-se, esmunyir-se, defugir la feina, fer-se el llonguis: No us esquitlleu. Quan hem de fer els vidres, En Pere sempre s’esquitlla.
2. Evitar, defugir, esquivar, fugir d’estudi: Ara no fugis d’estudi!

* escuet

Escarit, concís: Va fer un parlament molt escarit. La nota era concisa. No ha divagat gens, ho ha explicat d’una manera molt escarida.

* esmerar-se

Mirar-s’hi, remirar-se, posar cura, fer amb cura, aplicar-se: Quan facis un altre treball, vejam si t’hi mires més. Ha posat molta cura en la confecció del vestit.

espera -> * en espera de, a l’espera de

Són construccions correctes equivalents: esperant, mentre + esperar: Mentre esperen els resultats de l’anàlisi... (no pas *A l’espera dels resultats...)

esperpent

Castellanisme admès al GDLC. Absurditat, disbarat, bestiesa, estupidesa.

esperpèntic esperpèntica

Castellanisme admès per l’IEC. Absurd, boig, foll, ridícul, insensat

* espònsor

Patrocinador.

estar -> * està clar

És clar, és ben clar que.

estar -> * estar al caure

Estar a punt, estar per caure, estar si cau no cau.

* estragar

Fatigar, baldar, esllomar, rendir, rebentar, aixafar: Els gossos han quedat aixafats, empaitant-lo. Estic baldat quan arriba el vespre.

estratagema

És un mot de gènere masculí: Un estratagema és un artifici emprat per a enganyar l’enemic, un adversari, etc (no pas *una estratagema).

estratega

En masculí és estrateg; en femení, estratega.

* estrellar

Estavellar: L’avió s’ha estavellat.

* excomulgar

Excomunicar.

excusar

No és correcte *excusen la seva assistència. Hem de dir: s’excusen per la seva absència.

existir -> existeix

Se’n fa sovint un ús abusiu: *no existeix cap desperfecte a la vorera. Hem de dir: hi ha.

Pujar