Impariamo l'italianocampanya per l'eradicació del catanyol

 

A - B - C - D - E - F - G

H - I - J - L - M - N - O

P - Q - R - S - T - U - V - X

 

Lèxic recent del diccionari acadèmic

Bibliografia consultada

Afegiu entrades en aquest recull

DCVB

 

— S —

* saborejar

Assaborir, gustar, paladejar: Assaborir la bellesa d’un paisatge. Menja distret, sense gustar el que menja
(no pas *Menja distret, sense saborejar el que menja).

sacsejada -> * sacsejada sísmica


Sisme
i l’adjectiu sísmic, que en deriva, provenen del verb grec sieiein, que significa sacsejar. Per tant, una *sacsejada sísmica és una sacsejada que sacseja. Per no fer aquest pleonasme, podem fer servir terratrèmol, que té el mateix significat. Si parlem de les ones successives que caracteritzen el fenomen, direm: la primera sacsejada, les diverses sacsejades, sense afegir l’adjectiu. També podem parlar de fenomen sísmic, ones sísmiques, desastre sísmic, i també d’una sacsejada tel·lúrica.

* sacudir


Ataconar, atupar, batzegar, dardar, esbatre, espolsar, sacsejar, somoure, sotragar, trontollar.

* saldar

Acabar, cloure, haver-hi: L’atac a l’ambaixada es va acabar amb la mort de dos policies (no pas *es va saldar amb la mort...).

semblar -> * sembla ser

Sembla que, segons que sembla, pel que sembla, sembla, segons es veu, segons que es veu, aparentment.

sempre -> * sempre i quan

Sempre que, si no pas Hi anirem demà, sempre que no plogui. Hi anirem demà si no plou (no pas *sempre i quan no plogui).

sentar -> * sentar (o caure) malament

Un vestit, un adorn escau o no escau (no pas *cau malament ni *senta malament).

senyal

Senyal és un substantiu de gènere masculí: És un bon senyal (no pas *una bona senyal).

senyalar / assenyalar

Senyalar és "fer un senyal en alguna cosa". Assenyalar és "mostrar o designar amb el dit o fent qualsevol altre senyal (algú o alguna cosa): Assenyaleu amb una creu el sistema de pagament escollit (no pas *Senyaleu amb una creu...).

ser -> * a no ser que

Si doncs no, llevat que, tret que, fora que: Això no li ho perdonaré si doncs no em dóna complida explicació. No en sabrà res, llevat que tu li ho diguis. Hi anirem, llevat que plogui.

ser -> * sigui com sigui

Sigui com vulgui, tant si és una cosa com si és l’altra, de totes passades.

* sesgat

Deformat, tendenciós, parcial: La Brunete mediàtica ofereix una informació molt tendenciosa envers el nostre país.

* sinèrgia

Sinergia: Una sinergia és una acció combinada de diferents òrgans, moviments, etc., per a acomplir una funció.

sobre

És incorrecte amb valor temporal de caràcter aproximatiu. Les expressions correctes equivalents són cap a, pels volts de, pels voltants de: El tren arribarà pels volts de les nou (no pas *El tren arribarà sobre les nou).

sol -> * a soles

Sol, sols, tot sol, tots sols.

* solapar

Encobrir, ocultar, dissimular.

* solapat

Que obra amb ocultació, dissimulat, sorneguer.

solitari -> * en solitari

Les expressions correctes equivalents són sol, sola, tot sol, tota sola, pel seu compte, individual: Va arribar sol a la meta (no pas *va arribar en solitari). Va enregistrar un disc tot sol (no pas *va enregistrar un disc en solitari).

* soliviantar

Exasperar, irritar, indignar / rebel·lar-se, alçar-se.

solucionar

Neologisme aparegut al segle XX, que no ha de fer oblidar el sinònim resoldre.

* solventar

Resoldre, trobar la solució.

* sordera

Sordària, sordesa.

* sorprendent sorprendentment

Sorprenent, sorprenentment.

* sortir-se

Sortir: L'autocar ha sortit de la carretera (no pas *s'ha sortit de la carretera). El riu va sortir de mare (no pas *es va sortir de mare). Sortir de la qüestió (no pas *sortir-se de la qüestió).

* sublevar

Insurreccionar, revoltar, sollevar, remoure.

* sublevar-se

Aixecar-se, alçar-se, arremorar-se, avalotar-se, insurgir-se.

* sublevat

Insurgent, revolucionari, conspirador, facciós, sediciós, revoltat, conjurat.

* subsanar

Esmenar, superar: Hem d’esmenar aquesta equivocació (no pas *subsanar aquesta equivocació). No sé si podràs superar una dificultat tan gran.

* sotasignant

Sotasignat -ada, infrascrit -a.

* staff

Directius, equip directiu, junta directiva, direcció.

suposar

L’IEC ha donat a aquest verb el significat estrangeritzant de "ser conseqüència d’alguna cosa". Les alternatives a aquest significat són implicar, comportar, significar, representar: Les riuades representen una gran pèrdua (millor que: suposen una gran pèrdua).

* suggerent

Suggestiu.

 

Pujar